Skip to content

WIN WIN Award Ceremony 2020

Calendar icon to

The event is over

Hosted by

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

The world’s leading sustainability award aims to recognize and support outstanding contributions from around the world.

Booths

Akademiska Hus

Tillsammans skapar vi möjlighet för biologisk mångfald och utvecklar hållbara campus.

Andra AP-fonden

World-class portfolio management.

Radisson Blu

Caring for the planet and its people extends beyond the walls of our hotels.

Happy F&B

A branding agency.

Perpetum

Hyrbilar innanför vallgraven.

Gothenburg Centre for Sustainable Development

Vi skapar samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling.

WIN WIN Sustainability Adventure

For young change-makers