Verbindingsdag Samen Spelen en Bewegen

to
Gemeenten benaderen buiten spelen steeds meer integraal. Sporten, spelen en bewegen in de leefomgeving zijn niet los van elkaar te zien. Die vervlechting vertaalt zich naar beleid; buiten spelen is onderdeel geworden van een veel breder en sector-overstijgend gemeentelijk beleid. 

Sectoroverstijgende samenwerking

Beleidssectoren binnen gemeenten zoeken elkaar op om, vaak samen met externe partijen, te werken aan gezamenlijke doelstellingen en actuele opgaves. Juist ook als het gaat om sporten, spelen en bewegen. 

Een leefomgeving waarin volop ruimte is om te sporten, spelen en bewegen, voor iedereen, vraagt om inzet van vele beleidssectoren en van externe partijen.
Jeugdzorg bijvoorbeeld zet in op een meer preventieve aanpak, om kosten van duurdere zorg te voorkomen, en kijkt daarom over de eigen beleidsgrenzen heen en gaat samenwerken met partners zoals JOGG. De groen sector wil schoolpleinen vergroenen, doet dat in overleg met de dienst voor klimaatadaptatie, zoekt contact met de Waterschappen en overlegt met het onderwijs dat buiten leren wil  faciliteren.

Intergenerationeel 

Met de verbreding van buiten spelen naar andere disciplines en beleidssectoren komen ook andere dan de traditionele doelgroepen in beeld. Niet langer uitsluitend gericht op kinderen is de doelgroep nu intergenerationeel. Sporten, spelen en bewegen gaat door alle leeftijdscategorieën heen. 


Online event

De Verbindingsdag Samen Spelen en Bewegen, georganiseerd door Acquire Publishing, in samenwerking met Ruimte voor de Jeugd, Jantje Beton, Branchevereniging Spelen en Bewegen, VNG gaat over de veranderingen die in buiten spelen en bewegen gaande zijn en belicht  actuele trends en ontwikkelingen, en schetst zo de kaders van het nieuwe normaal in buiten spelen. 

Thema’s

De Verbindingsdag, met circa 25 sessies, verdeeld over vier rondes,  zoomt in op de volgende thema’s:
-          Gezondheid
-          Spelen en bewegen in de stad
-          Participatie
-          Veiligheid
-          Wat vinden kinderen van hun speelplekken?
-          Technologie
-          Spelen in coronatijd
-          Intergenerationele doelgroepen
-          Beleid lokale overheid (Positief Jeugdbeleid)
-          SamenSpeelAkkoord

Voor wie?

De Verbindingsdag Samen Spelen en Bewegen verbindt uiteenlopende sectoren: overheid, ontwerp- en advieswereld, kennisinstellingen, en marktpartijen. Naast verbinding en krachtenbundeling levert de Verbindingsdag ook een actieve bijdrage laan de versnelling van samen spelen en bewegen, onder andere door het initiëren, tijdens de Verbindingsdag, van een petitie met aanbevelingen. 

Partner worden? 

Wilt u meer weten over de partnermogelijkheden om uw kennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Klik hier

Parallelsessies

Ronde 1
1. Gezondheid: Over de aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Veel gemeenten omarmen de JOGG aanpak - 143 gemeenten zijn bij JOGG aangesloten. Marlies Liebregts,  Programma Manager Meierijstad Gezond Sportief Gemeente Meijerijstad, en Jort van Straten, buurtwerker sport Assen-Noord vertellen je over de JOGG aanpak  in hun gemeenten. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat is de winst? Wat zijn de lessons learned?

Spelen en bewegen in de stad: Een bewegende stad is een gezonde stad
Anne Meijer, sociaal geograaf/planoloog bij Gemeente Amsterdam, over spelen en bewegen in de stad. Hoe creëer je in een verdichtende stad toch nog voldoende goede speelruimte? Amsterdam ging  op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen. Aansluitend belicht Iris van der Helm, Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam,  skatepark op het Zeeburgereiland in Amsterdam, één van de grootste skatebanen in Nederland. Deze Urban Sport Zone is er, met allerlei extra faciliteiten, op gericht om de sociale cohesie te bewerkstelligen 


3. Participatie: Hoe betrek je kinderen bij het ontwerp van speelplekken? 
Een interactieve sessie waarin Mark Verhijde en Nanneke Van der Heijden vertellen hoe je met succes kinderparticipatietrajecten inricht. Hierbij puttend Nanneke en Mark uit hun langdurige ervaring met dit thema, De twee zijn auteurs van het onlangs uitgegeven boek ‘In 10 Stappen Beter In Burgerparticipatie.’ 

4. Technologie: Online challenges
Jantje Beton ontwikkelde Play to Move die kinderen motiveert om buiten te gaan spelen en te bewegen. Online worden kinderen uitgedaagd om challenges aan te gaan die ze alleen buiten kunnen doen én die aansluiten bij de speelstijl van het kind. Marlies Bouman, Jantje Beton, en  IamProgrez, de bouwer van Play to Move, vertellen je meer over deze tool die kinderen stimuleert om buiten te gaan spelen en bewegen. 

5. Spelen in coronatijd: Lessen uit de lockdown
Ruimte voor de Jeugd organiseerde 4 juni het Webinar Spelen in Coronatijd. In deze sessie kijken we o.l.v.  Froukje Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd, terug op deze bijeenkomst en belichten de belangrijkste uitkomsten, met suggesties van o.a. orthopedagoog en speltherapeut Pim van der Pol. Wat zijn de lessen voor buiten spelen en bewegen, die we mee kunnen nemen uit de lockdown?  

Ronde 2
1. Gezondheid: Gezonde Buurten 
Gefinancierd door het ministerie van VWS is in 2017 het programma Gezonde Buurten gestart door Jantje Beton en IVN Natuureducatie. In een Gezonde Buurt gaan kinderen, ouders, omwonenden en buurtorganisaties samen met de gemeente aan de slag om de leefruimte te gebruiken of (her)in te richten voor leefbaarheid.  Miranda Verburg, Jantje Beton, neemt u mee in de praktijk. Wat heeft het programma Gezonde buurten tot nu toe opgeleverd? Wat kunnen we ervan leren? 

2. SamenSpeelAkkoord: Samen spelen voor iedereen
Pauline van der Loo over het SamenSpeelAkkoord, dat eind 2019 is ondertekend door 14 partners, in lijn met het VN-Verdrag Handicap, dat het recht om samen op te groeien en samen te spelen benadrukt. “Elk kind speelt mee!”  Pauline gaat in op de ambities van dit akkoord, wat de impact is van dit akkoord op buiten spelen in Nederland, en hoe je een SamenSpeelbelofte kunt doen. Met ook een terugblik op de online meeting van het SamenSpeelAkkoord, op 25 juni jl.

 3. Beleid lokale overheid (Positief Jeugdbeleid) 
 “Algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs, buurthuizen, jongerenwerk en vrijwillige inzet dragen bij aan een positief opgroei- en opvoedklimaat. Een kindvriendelijke fysieke omgeving die jeugd stimuleert om meer te bewegen en vrijuit te spelen maakt hier deel van uit (speeltuinen, trapveldjes). Een positief jeugdbeleid dat uitgaat van mogelijkheden van jongeren en waarin ouders, kinderen en jongeren gehoord worden en een stem hebben in de ontwikkeling van voorzieningen voor jeugdigen.” Zo staat positief jeugdbeleid in de Jeugdwet omschreven. Hoe maken we dit mogelijk in de praktijk, en hoe verbinden we daarbij verschillende beleidssectoren met elkaar? Een sessie onder leiding van Froukje Hajer.

4. Een generatie lang spelen & bewegen – Hoe richt je de openbare ruimte in voor iedere levensfase en ieder menstype
Iedere levensfase heeft een andere beweegbehoefte. En mensen zijn verschillend. Hoe ontwerp je dan toch een uitdagende en aantrekkelijke speel- en beweegplek in de openbare ruimte?
Willem Butz neemt je mee in de eigenzinnige visie van BOERplay aan hand van theorie, praktijk en voorbeelden. 


Ronde 3
1. Gezondheid: Nationaal Preventieakkoord Samen voor een gezonder Nederland
Michiel van Campen, voorzitter Branchevereniging Spelen en Bewegen, gaat in op het  Nationaal Preventieakkoord Samen voor een gezonder Nederland. Dit preventieakkoord, dat in 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen, zet een roadmap uit om Nederland in 2040 gezonder te maken. Wat betekent dit akkoord voor spelen en bewegen in Nederland? 

2. Spelen en bewegen in de stad: Spelen, bewegen en sporten moeten elkaar versterken
Martijn van Eck en Daniël Weijers, Kenniscentrum Sport en Bewegen (KCS), vertelt u over de benadering van KCS van spelen, bewegen en sporten. Nu nog vaak gescheiden van elkaar promoot KCS samenwerking van spelen, bewegen en sporten en elkaars aanbod en visie te versterken. Zorg dat je gebruik maakt van elkaars kennis en voorzieningen is een van de uitgangspunten.

3. Risicovol spelen en veiligheid
Hoe ver gaan we met risc in play? Zeina Bassa, consultant programma Ouder worden en Opgroeien Veiligheid.NL over het risicovol spelen en hoe zich dat verhoudt met de veiligheid. Wat voor verschillende materialen er zijn voor risicovol spelen. 

4. Inclusieve speelplekken
Inclusief spelen wint terrein, mede dankzij de inspanningen van de Speeltuinbende. Ilse van der Put, Stichting ZET en coach Speeltuinbende, zet in deze sessie uiteen waaraan het ontwerp van  een inclusieve speelplek moet voldoen. Ze licht dit nader toe aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

5. Intergenerationeel spelen en bewegen
Sessie met Kees Penninx, ActiveAge, en Yvonne Witter, werkzaam bij het platform ZorgSaamWonen, over het verbinden van generaties.  Aan de hand van succesvolle casussen word je ingeleid in het thema  Intergenerationeel spelen en bewegen en hoe zich dat vertaalt naar de praktijk.

Ronde 4
1. Beleid lokale overheid (Positief Jeugdbeleid): Sectoroverstijgend werken aan Positief Jeugdbeleid
Ronde tafel gesprek over integraal gemeentelijk (positief) jeugdbeleid door Froukje Hajer.  Deelnemers aan de ronde tafel zijn afkomstig uit de werkgroep Positief Jeugdbeleid. Tijdens deze sessie is een van de gesprekthema’s de financiering.

2. Ontwerp van Sociale Netwerken
Architect Frank van Dillen van Buro Kade over stadmaken, programmeren, stimuleren, aanjagen en het ontwerpen van de leefomgeving.

3. Participatie
Een sessie met Koen Tuin, medewerker van de Nationale Jeugdraad, over participatie door jongeren. Koen vertelt u over leerzame voorbeeldprojecten en welke succesfactoren kunnen helpen om jongeren te betrekken bij projecten.

4. Samen spelen en bewegen in de praktijk
Eelco Koppelaar vertelt je meer over het integraal ontwerpen van multifunctionele speel- en beweegtuinen voor alle leeftijden.

Proudly Supported By

Schedule

· Expo
Inloop: kijk rustig even rond en breng een bezoek aan de Expo
· Stage
De dagvoorzitter licht de functies van de tool toe
· Stage
Welkom door dagvoorzitter
· Networking
Praat bij met (on)bekende andere deelnemers via Netwerktool en de (video) chat
· Stage
Keynote Dave Ensberg-Kleijkers, directeur Jantje Beton - over de nieuwe werkelijkheid in buiten spelen.
· Sessions
Eerste ronde parallelsessies
· Expo
Bezoek de partners en luister naar hun korte pitch
· Sessions
Tweede ronde parallelsessies
· Expo
Onze partners staan voor je klaar in de Expo, deel je video en audio en stel je vragen
· Networking
Heb jij al een zakelijke speeddate gehad? Kijk snel wie jij ontmoet bij Netwerken
· Sessions
Derde ronde parallelsessies
· Expo
Pak even wat te drinken en/of ga langs bij de booths in de Expo
· Networking
Wat vond jij van de sessie? Bespreek het met een willekeurige bezoeker bij Netwerken
· Sessions
Vierde ronde parallelsessies
· Stage
‘We lijden onder een gebrek aan spel.’ Keynote Rob Martens, hoogleraar aan de Open Universiteit, motivatieonderzoeker, psycholoog en directeur NIVOZ.
· Expo
Kies je themacafé bij Expo en praat nog even na
· Expo
Ook de partners staan nog voor je klaar in hun Booth. Wissel contactgegevens uit om later verder te praten

The event is over

Hosted by

Acquire

Booths

BOERplay

BOERplay

Een generatie lang spelen & bewegen; Hoe richt je de openbare ruimte in voor iedere levensfase en ieder menstype?

Eelco Koppelaar – specialist in speelruimte

Eelco Koppelaar – specialist in speelruimte

De kracht van een speels ontwerp

Ruimte voor de jeugd

Ruimte voor de jeugd

Het interdisciplinaire platform voor spel en speelruimte voor jeugd en jongeren

Platform BuitenSpelen

Platform BuitenSpelen

Ruimte voor spelen

Branchevereniging Spelen & Bewegen

Branchevereniging Spelen & Bewegen

Branchevereniging Spelen&Bewegen: de branchevereniging voor bedrijven die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren.

Lokaal beleid café

Lokaal beleid café

Dit café gaat om 17.00 uur open

SamenSpeelAkkoord Café

SamenSpeelAkkoord Café

Dit café gaat om 17.00 uur open

Participatie café

Participatie café

Dit café gaat om 17.00 uur open