Skip to content

Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

to
De behoefte aan kennisdeling, ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, en delen van de laatste innovatieve producten en diensten is onverminderd groot. Acquire biedt op 2 juli, in samenwerking met kennispartners Kragten, branchevereniging VHG en NL Greenlabel inspirerende sprekers, bezoekers en innovaties het podium tijdens de Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente. Doe je ook mee? 

Klimaatbestendige gemeente

 Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte is een actueel vraagstuk. De effecten van klimaatverandering zijn nu al duidelijk te merken: hogere temperaturen, mildere en nattere winters, hevigere buien, meer kans op wateroverlast, meer kans op droge zomers en hittestress in de stad. Het is van belang om bij nieuwe investeringen in de openbare ruimte rekening te houden met deze kwetsbaarheid. De opgave is te bouwen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte.

Ervaringen uitwisselen, samen stappen zetten, inspiratie vinden, innovaties delen, het debat aan gaan; het draagt allemaal bij aan het gezamenlijke doel dat overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties en leveranciers hebben: het klimaatbestendiger maken van gemeenten.
 

Het beste van twee werelden 

De online bijeenkomst combineert de kracht van live en online. Geen reistijd, geen uitstoot en toch alle elementen die een bijeenkomst zo waardevol maken: 
  • Een inspirerende keynote 
  • Nuttige, informatieve en verhelderende workshops. presentaties en rondetafeldiscussies 
  • Volop gelegenheid om te netwerken met (on)bekenden via de krachtige Netwerktool 
  • Waardevolle innovaties van (kennis)partners in de Expo 

Wat mag u verwachten 

Een middag waarin tal van actuele thema’s waar u vandaag én morgen mee aan de slag moet aan bod komen. Op dit moment wordt er samen met VHG, NL Greenlabel en Kragten. Hard gewerkt aan een inspirerende programma, wat elke dag wordt uitgebreid.

Drie centrale thema's

De Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente, met 10 tot 15 sessies, verdeeld over drie sessierondes en twee keynotesprekers, zoomt in op de volgende thema’s: 

Hitte
Het wordt steeds warmer in Nederland. Hoe kun je hittestress in dorpen en steden tegengaan en hoe richt je de openbare ruimte zo in dat mensen minder last hebben van de warmte?   

Groen & Water
De overlast van hoosbuien neemt door de klimaatverandering toe. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen droge voeten houdt en we overtollig water tijdens periodes van droogte juist kunnen gebruiken? En welke rol kan groen spelen in het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte? 
 
Participatie
Hoe krijg je alle relevante stakeholders (burgers, overheid en bedrijfsleven) mee in het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte en particuliere gronden? 

De sessies

14.35 – 15.00 Eerste ronde parallelsessies
Thema Water & Groen: Namens branchevereniging VHG
Spreker: Kim van der Leest, groene conceptontwikkelaar en auteur van De Levende Tuin en Het Levende Gebouw
Titel: De Levende Tuin. Goed voor ( het herstel van) mens, klimaat, natuur en economie. In een inspirerende reis neemt Kim van der Leest je mee langs vele praktijkvoorbeelden, geeft je handvatten hoe dit integrale concept voor groene oplossingen in de praktijk toe te passen en bespreekt enkele succes- en faalfactoren. Ook de kansen van gezamenlijke binnentuinen komen aan bod.

Thema Participatie: Kragten
Spreker: Petra Thijs-Spee
Titel: Van risicodialoog naar participatie
Wat betekent klimaatadaptatie voor uw organisatie, tot hoever wilt u gaan en wanneer en hoe wilt u dit bereiken. U bent op zoek naar de klimaatmaatregelen om de risico’s op wateroverlast, hitte en droogte zo klein mogelijk te houden en de kansen te benutten om in de toekomst weerbaarder te worden tegen extremere weersomstandigheden.

Stappen maken op het gebied van klimaat dat kun je niet alleen, dat doe je met z’n allen, maar hoe pak je dit aan? Wie zijn mijn stakeholders en hoe krijg ik mijn stakeholders mee? Het voeren van een risicodialoog gaat niet om het voeren van het aantal dialogen, maar de kwaliteit van de dialoog en het resultaat dat hiermee wordt geboekt.In deze sessie nemen we u, op basis van onze ervaringen, mee in de voorbereiding en het voeren van risicodialogen.

15.15 – 15.40 Tweede ronde parallelsessies
Thema Water & Groen: Universiteit Wageningen
Spreker: Wim Timmermans.
Titel: Bodem en ondergrond bieden kansen voor effectieve klimaatadaptatie
Kennis van bodem en ondergrond is essentieel voor effectieve klimaatadaptatie in bebouwd gebied. Dat stelt Wim Timmermans van de Wageningen Universiteit en projectleider van het onderzoeksproject ‘Het DNA van stad en omgeving’. “Ondanks dat er veel informatie beschikbaar is, zijn er ook veel dingen die we nog niet weten.” Zes pilots moeten daar verandering in brengen.

Thema Participatie: NL Greenlabel in samenwerking met BOOT
Sprekers: Steven Kamerling en Bertrick van den Dikkenberg
Titel: Uitvoering Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in coronatijd
Gemeenten zijn druk bezig met het uitvoeren van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De uitvoering begon op een analoge manier, maar moet nu voor een deel digitaal. Waar loop je dan tegenaan als gemeente? Tijdens de Verbindingsdag Klimaatbestendige Gemeente vertellen Steven Kamerling (NL Greenlabel) en Bertrick van den Dikkenberg (Buro BOOT) er alles over.

15.50 – 16.15: Derde ronde parallelsessies
Thema Water & Groen: Gemeente Enschede
Spreker: Koen Wagelaar 
Titel: Groene Linie Oldenzaalsestraat
Enschede is één van meest kwetsbare steden van Nederland als het gaat om wateroverlast bij hevige neerslag. Nadat in augustus 2010 grote delen van Enschede te kampen hadden met wateroverlast is een plan gemaakt om op 10 locaties maatregelen te nemen. Daarbij wordt vol ingezet op maatregelen waarbij water en groen gecombineerd worden. Het project Groene Linie Oldenzaalsestraat in het centrum van Enschede is net een paar maanden gereed. Hierbij is een groen/blauwe zone aangelegd van 700 meter lang en 15 meter breed. Wateroverlast was de aanleiding voor dit project maar het project brengt de stad ook veel meer.

Een ander spraakmakend project is het project stadsbeek, de aanleg van twee kilometer beek midden in een bestaande woonwijk. Participatie met aanwonenden is een belangrijk onderdeel van dit project.

Thema Participatie: Gemeente Peel en Maas
Spreker: Carla Duijf
Titel: Participatietraject Gebied Kwistbeek
Samen met inwoners, ondernemers, eigenaren, gebruikers en andere betrokkenen hebben Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas  de herinrichting van Gebied Kwistbeek opgepakt. Enerzijds om wateroverlast door hevige regenval in de toekomst tegen te gaan, anderzijds om de kwaliteit van het gebied te versterken. Tijdens deze presentatie vertelt projectleider Carla Duijf  hoe de planvorming tot stand is gekomen. Twee overheden samen met inwoners aan zet in een pilotproject van de Omgevingswet.

Thema Hitte: TU Delft
Spreker: René van der Velde
Titel: Onderzoek naar verkoelend effect van bomen  
Verschillende steden in Nederland krijgen een klimaatarboretum. In het arboretum wordt onderzocht hoe verschillende boommodellen bijdragen aan het koelen van de stad. René van de Velde, hoofddocent landschapsarchitectuur en urban forestry aan de TU Delft, vertelt er alles over tijdens de Verbindingsdag.

Voor wie? 

Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in de klimaatbestendige gemeente. Gemeente bestuur, gemeente beleid, gemeente beheer, landschapsarchitecten, waterschappen, groenprofessionals, advies- en ontwerpbureaus en toeleveranciers. 

Partner worden? 

Wilt u meer weten over de partnermogelijkheden om uw kennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Klik dan hier

Proudly Supported By

Schedule

· Expo
Inloop, uitleg tool en bezoek expo
· Stage
Welkom door dagvoorzitter Chantal Verspaille
· Netwerken
Maak kennis met de andere deelnemers
· Stage
Keynote Reinier van den Berg
· Sessies
Parallelronde 1
· Expo
Bezoek aan de expo
· Sessies
Parallelronde 2 
· Expo
Bezoek aan de expo en netwerken
· Sessies
Parallelronde 3
· Expo
Bezoek aan de expo
· Netwerken
Maak kennis met de andere deelnemers
· Stage
Keynote Govert Geldof
· Stage
Dagvoorzitter Chantal Verspaille blikt terug en vooruit….
· Expo
Borrel op de stands in de expo
· Netwerken
Nog even napraten

The event is over

Hosted by

Acquire

Share on

Booths

NL Greenlabel

Voor een meetbaar duurzame leefomgeving

Kragten

Creatieve adviseurs van de buitenruimte

AQA HydraSep BV

Meerwaarde voor water, en nu ook meerwaarde tegen verdroging

Biind

Platform voor de fysieke leefomgeving