Skip to content

Verbindingsdag Gezonde Scholen

Calendar icon to

Over Verbindingsdag Gezonde Scholen

De opgave voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Dat een groot deel van de onderwijsruimten lang niet altijd voldoet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, is iets wat door de huidige coronacrisis nog eens extra wordt benadrukt. Gepaard met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed, is dit hét moment om in actie te komen. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en het is al zo vaak gezegd. In deze Verbindingsdag gaan wij op zoek naar de pijnpunten, de middelen en vooral de kansen die er liggen voor frisse en gezonde schoolgebouwen. Wat zijn de praktische oplossingen op gebied van ontwerp en installatie? Wat kunnen we bereiken met de investeringsimpuls van dit najaar en daarbovenop de 360 miljoen voor de ventilatie van scholen? Hoe maken we in deze renovatieopgave de vertaalslag naar een algemene kwaliteitsverbetering voor scholen?

Deze Verbindingsdag wordt georganiseerd door vakblad Stedebouw & Architectuur, dat al jarenlang in samenwerking met Marco van Zandwijk de Scholenbouw-editie maakt. Voor deze Verbindingsdag slaan we de handen ineen met Duurzaam Gebouwd om professionals uit beide netwerken bij elkaar te brengen en stappen te zetten in de scholenbouwopgave.

Op 11 november komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het debat aan te gaan. Doe jij ook mee?

Het beste van twee werelden

De online bijeenkomst combineert de kracht van live en online. Geen reistijd, geen uitstoot en toch alle elementen die een bijeenkomst zo waardevol maken: 
·         Vier inspirerende keynotes
·         Nuttige, informatieve en verhelderende workshops. presentaties en rondetafeldiscussies 
·         Volop gelegenheid om te netwerken met (on)bekenden via de krachtige Netwerktool 
·         Waardevolle innovaties van (kennis)partners in de Expo 

Dit mag je verwachten 

Een middag waarin de bouw, renovatie, financiering en kwaliteitsborging van gezonde schoolgebouwen centraal staat, waarin onderwerpen aan bod komen waar je vandaag én morgen mee aan de slag moet.

Dagvoorzitter

Marco van Zandwijk (Kenniscentrum Ruimte-OK)
Hoe zetten we de (financiële) ontwikkelingen gericht in om scholen nú aan te pakken? Marco van Zandwijk, al jarenlang gasthoofdredacteur van de Scholenbouweditie van Stedebouw & Architectuur, neemt ons in vogelvlucht mee in de uitdagingen en kansen die er nu liggen voor gezonde scholen.

Keynotesprekers

Chantal Broekhuis, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug
Goed onderwijs vraagt om goede voorzieningen, duurzaam en toekomstgericht. Kinderen leren aantoonbaar beter in een gezonde en groene leeromgeving. We weten dit maar al te goed en toch loopt het systeem vast als het om het realiseren van gezonde schoolgebouwen gaat. Bijzonder eigenlijk, want we willen allemaal het beste voor onze kinderen. Zouden we het dan samen anders en beter kunnen doen? Laten we dat ontdekken op de Verbindingsdag Gezonde Scholen!

Thomas Bögl, architect-directeur en partner bij LIAG architecten en bouwadviseurs
De gebruiker centraal, dat is waar het om draait. Gebouwen zijn tenslotte middelen en geen doel op zich. Thomas gaat in op drie schoolgebouwen in LIAGs portefeuille die op succesvolle wijze zijn vormgegeven om een duurzame en kwalitatieve lesomgeving te creëren.

Anko van Hoepen, bestuurder van de PO-raad
Dit najaar publiceerden de PO-raad, VO-raad en de VNG een sectorale routekaart voor de verduurzaming van het onderwijsvastgoed. De routekaart legt de urgentie van de opgave bloot, maar geeft ook handvatten om de klimaatambities voor onderwijshuisvesting te bereiken. Anko van Hoepen, bestuurder van de PO-raad, neemt ons mee door deze routekaart en laat zien wat je nu al kunt doen om je ambities te verwezenlijken.

Saint-Gobain Projects
De keynote sessie van Saint-Gobain geeft inzicht in hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd. Zij lichten dit toe aan de hand van het onderzoek dat zij deden samen met DGMR, bba binnenmilieu en Nibe, dat onderzocht hoe een zo goed mogelijk schoolgebouw wordt ontworpen waarin leerlingen beter presteren en leerkrachten minder stress ervaren én een lager ziekteverzuim hebben. Met bovendien maximale prestaties van welzijn (beleving, akoestisch comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en daglicht), de energieprestatie en de MPG-score in een goede onderlinge balans.

Architectenronde

Daan Bruggink, oprichter ORGA architect
Daan Bruggink neemt ons mee in het ontwerp van de ecologische school De Verwondering, waarin een biofilische leeromgeving is gecreëerd door het materiaalgebruik. “Wanneer de natuur in al haar vormen geïntegreerd wordt in de onderwijsomgeving, levert dit enorme positieve effecten op voor de gesteldheid, de concentratie en het leervermogen van kinderen”, aldus Daan Bruggink.

Sander Ros, algemeen directeur bij RoosRos architecten
Genomineerd voor de Gouden Kikker 2020, winnaar van de publieksprijs Duurzaam Bouwen Awards 2020 en genomineerd voor de Cobouw Duurzaam Bouwen Award 2020. Het IKC Magenta in Delden is een aantoonbaar duurzaam en toekomstgericht gezond gebouw. Hoge scores binnen een regulier budget en met prachtige innovaties zoals verwarming en koeling met geluidsgolven.

Carina Nørregaard, architect bij LIAG architecten
Pas als een gebouw eigen en vertrouwd voelt, wordt het een echt leefbaar gebouw. De sleutel om dit te bereiken ligt in de samenwerking. Aan de hand van het project Lyceum Schravenlant in Schiedam legt Carina uit hoe de samenwerking met de gebruikers heeft plaats gevonden. Van meet af aan waren de leerlingen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun nieuwe school: het eerste C2C schoolgebouw van Nederland. Zo hebben de leerlingen mee ontworpen aan onderdelen van de school.

Dorte Kristensen, directeur bij atelier PRO
Atelier PRO toverde een uitgeleefd gebouw om tot een moderne onderwijswereld: het Lumion in Amsterdam. In haar sessie gaat directeur Dorte Kristensen in op 'het verborgen erfgoed van Le Corbusier' en hoe die weer een kans biedt voor een moderne gezonde school in de 21e eeuw. "Een oud gebouw waar niemand in wilde zitten is getransformeerd tot een innovatieve leeromgeving en die de locatie opnieuw een significante betekenis geeft."


Frido van Nieuwamerongen, oprichter Arconiko architecten
Het realiseren van een gezonde school is dezelfde uitdaging als de realisatie van een duurzame school. In beide vraagstukken gaat het om het vinden van een balans tussen ons menselijk leven en de aarde. In deze presentatie bespreekt Frido hoe belangrijk een integrale aanpak is om deze balans te realiseren. De overheid blijkt hier vaak een hindernis, zo merken meerdere scholen. Dit kan eenvoudig verbeterd worden.  

Innovatieronde

Arnoud Matser, adviseur bij ingenieursbureau Deerns
Deerns heeft een scan ontwikkeld die handvatten biedt voor een plan van aanpak voor een gezonde en veilige leeromgeving. De scan is ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk onderbouwd model dat het mogelijk maakt het risico op aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 te kwantificeren op basis van relatief eenvoudige input. Arnoud Matser geeft toelichting op de scan en de resultaten.

Harm Valk, Nieman Raadgevende Ingenieurs
Ventilatie van scholen staat in de belangstelling. Maar wat is ventilatie, hoe doe je het goed en hoe moet het in de winter? Is voldoen aan de wettelijke eisen voldoende in de huidige situatie? Er zijn veel vragen, u krijgt eerste antwoorden en praktische handvatten, zodat u gericht de volgende stappen kunt zetten.  

Erik van der Made, Aranet
Er is steeds meer bewijs dat het SARS-CoV-2-virus kan worden overgedragen via kleine druppeltjes en aerosolen. Dit betekent dat schoolgebouwen rekening moeten houden met ventilatie en goede luchtcirculatie om de veiligheid van docenten en leerlingen binnen te garanderen. Kom onze presentatie bijwonen en ontdek hoe microklimaatmetingen kunnen helpen om de risico's van COVID19-overdracht via de lucht op scholen te minimaliseren.

Simon Klijnstra, Daikin
Hoe kan een school het beste ventileren? Hoe doe je dat toekomstbestendig, kijkend naar het CO2 reductie-pad? Met onze oplossingen voor scholen wordt voorzien in ventilatie, verwarming, koeling en regeltechniek met 1 fabricaat. Daardoor is het geheel optimaal op elkaar afgestemd, kostenefficiënt en zijn prestaties geborgd met onze regeltechniek. Bij ons mag er gespiekt worden naar gerealiseerde oplossingen en nemen we u mee in keuzes en valkuilen op het gebied van binnenklimaat in scholen.

Wolf Energiesystemen, producent van verwarming-, luchtbehandeling- en ventilatiesystemen


Ned Air, fabrikant van luchtbehandelingssystemen, warmteterugwinunits en dakventilatoren

Orcon, producent van ventilatiesystemen

Workshopronde

Marion Breg, projectmanager voor programma Scholen op Koers
Schoolbesturen en gemeenten staan voor een behoorlijke opgave de komende jaren: duizenden schoolgebouwen verduurzamen. Maar hoe kunt u de vergaande ambities uit het Klimaatakkoord concretiseren? Om het verkrijgen van inzicht in de opgave te vergemakkelijken, heeft Kenniscentrum Ruimte-OK samen met Republiq het dashboard verduurzaming onderwijs ontwikkeld voor het programma Scholen op Koers. Marion Breg neemt u in deze sessie mee door de tool.

Jeroen Paas, Expert Huisvesting en Verduurzaming bij Kenniscentrum Ruimte-OK
Wat is de energie-intensiteit van uw schoolgebouwen? Welke energiebesparende maatregelen kunt u het beste nemen? Hoe werkt de informatieplicht? Jeroen Paas van Ruimte-OK vertelt u er graag over in zijn presentatie over het programma Scholen Besparen Energie.

Donald van den Akker- senior projectleider bij Platform31
In 2018 ging het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen van start. Een ‘iteratief en adaptief’ programma dat beoogde het proces van verduurzaming van basisscholen verder te krijgen. Tot inzichten heeft het zeker geleid. Donald neemt u in deze sessie mee in deze inzichten. “Er moet nog veel worden geleerd.”

Niels van Ommen, PIANOo, en Monique Donker, Cirkelstad
In de Buyer Group Circulaire Scholen werken diverse scholen en gemeentes samen aan een marktvisie en -strategie om circulariteit, energieverbruik en klimaat te optimaliseren, passend binnen wettelijke kaders, het IHP én beschikbare middelen. Niels en Monique lichten de Buyer Group toe en laten zien hoe scholen, gemeentes en marktpartijen kunnen aanhaken.

Wichert Eikelenboom, stichting Voila, en Remco Verheij, stichting BOOR
Wat hebben schoolbesturen nodig van de markt en wat moet die markt weten om hun aanbod te verbeteren? Hoe kom je tot die interactie? Geld is vaak een issue, maar toch is er meer mogelijk als vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd. Wichert en Remco knopen een gesprek aan om het gat tussen die twee te dichten. Marco van Zandwijk treedt op als moderator.

Interactief

Deze onderwerpen worden aangeboden als presentatie, workshop of discussie. Je kunt als deelnemer live meepraten via de chat en de videobel optie. En je mist niks, want na afloop van de bijeenkomst worden alle sessies aangeboden om ze rustig terug te kijken op het moment dat het jou schikt. 

Voor wie? 

Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in het ontwerp, beleid en de bouw van schoolgebouwen, alsook voor professionals in de installatiebranche. Denk aan gebouweigenaren, schoolbesturen, architecten, ontwerpers, overheid, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, kenniswerkers, leveranciers van producten en diensten en meer.

Partner worden? 

Wilt je meer weten over de partnermogelijkheden om je kennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Klik dan hier.

Mede mogelijk gemaakt door:

Programma

· Hoofdpodium
Inloop met bezoek expo
Welkom op de online Verbindingsdag Gezonde Scholen.
· Innovatieplein
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
· Hoofdpodium
Keynote: Thomas Bögl (architect-directeur bij LIAG architecten)
De gebruiker centraal, dat is waar het om draait. Thomas gaat in op drie schoolgebouwen in LIAGs portefeuille die op succesvolle wijze zijn vormgegeven.
· Hoofdpodium
Keynote: Chantal Broekhuis (wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Goed onderwijs vraagt om goede voorzieningen, duurzaam en toekomstgericht. Laten we dat ontdekken op de Verbindingsdag Gezonde Scholen!
· Parallelsessies
Parallelsessies: Architectenronde
Door: Daan Bruggink [ORGA architecten], Sander Ros [RoosRos architecten], Carina Nørregaard [IAG architecten], Frido van Nieuwamerongen [Arconiko architecten]
· Innovatieplein
Bezoek aan Expo
· Parallelsessies
Parallelsessies: Inspiratieronde
· Netwerken
Netwerkmoment en Expo bezoek
Loop even een (virtueel) rondje. Pak wat drinken. Ontmoet andere professionals en ga netwerken of ontdek inspirerende innovaties in de expo
· Parallelsessies
Workshopronde
Door: Jeroen Paas [Ruimte-OK], Marion Breg [Scholen op Koers], Donald van den Akker [Platform31], Niels van Ommen [PIANOo] & Monique Donker [Cirkelstad]
· Innovatieplein
Bezoek aan Expo
· Hoofdpodium
Keynote
· Hoofdpodium
Keynote Saint Cobain Projects
De keynote sessie van Saint-Gobain geeft inzicht in hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd.
· Hoofdpodium
Afsluiting door de dagvoorzitter
· Netwerken
Borrel en netwerkmoment
Ticket icon

Tickets

Already registered? Log In to access the event

Tell us about yourself:

Georganiseerd door:

Acquire

Share on

Stands

Biind

Platform voor de fysieke leefomgeving