Skip to content

Spotkanie Innowatorów Miejskich #1

to
Zapraszamy na pierwsze tego rodzaju Spotkanie Innowatorów w ramach inicjatywy „Connect & Scale up” PARP - poświęcone w całości innowacjom w systemach miejskich, podczas którego liderzy innowacji (szczególnie przedstawiciele Administracji Publicznej, reprezentanci Jednostek Samorządu Terytorialnego) podzielą się doświadczeniem i dobrymi praktykami stosowanymi lokalnie.

Temat przewodni spotkania: różnorodność miejskich i regionalnych podejść do stymulowania innowacji - z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach!

#OpenInnovation #JednostkiSamorząduTerytorialnego #JST #IOB #Korporacje #Startupy #Strategia #Procesy #Procedury #Mechanizmy #Współpraca #Przedsiębiorczość #Przyszłość #Ewolucja #Rewolucja

PARP Connect & Scale up to przestrzeń, gdzie łączymy innowatorów (korporacje, duże firmy, startupy, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej) na wspólnych spotkaniach i warsztatach, których celem jest budowa efektywnego rynku innowacji.

Kiedy?
19/08/2020, 9:50

Gdzie?
Online - jesteś już we właściwym miejscu, kliknij Join Event (naciśnij prawy górny róg strony) i zapisz się na ten event!

Agenda?
09:50 - 10:00 | Rejestracja uczestników (wirtualna poczekalnia)
10:00 - 10:10 | Intro: wprowadzenie do tematu spotkania

10:10 - 11:35 | Prelekcje eksperckie dotyczące stosowanych praktyk na rzecz rozwoju innowacji w regionach
Każde miasto to inna specyfika, to inny zestaw możliwości, to inne potrzeby, to inna paleta zasobów… każde miasto inaczej stymuluje innowacyjność korzystając z właściwego sobie zestawu narzędzi i taktyk. Ujrzenie tej różnorodności to świetny sposób na budowanie bardziej kompletnych, a przez to bardziej dojrzałych ekosystemów regionalnych wspierających wewnętrzną innowacyjność, ale także odważnie sięgających po zasoby innowacyjności ulokowane w startupach.

Keynote | PFR dla Miast - rozwijamy polskie miasta przyszłości

Kraków | Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22
 • Filip Jarmakowski, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Katowice | stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości za sprawą działalności miejskiego inkubatora przedsiębiorczości
 • Łukasz Żółciak, Urząd Miasta Katowice, Wydział Obsługi Inwestorów\

Rzeszów | materializacja koncepcji smart city szczególnie w obszarze transportu miejskiego z wykorzystaniem potencjału miejskiego inkubatora innowacji oraz narzędzi ITS
 • Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, koordynator ruchu miejskiego Rzeszów Smart City

Lublin | mechanizmy i techniki projektowania nowoczesnych usług regionalnych z wykorzystaniem narzędzi dialogu

11:35 - 11:50 | Podsumowanie spotkania
11:50 +| Moderowany networking

Dla kogo?
 • Przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, wspierający proces rozwoju innowacji w szeroko rozumianych systemach miejskich
 • Instytucji otoczenia biznesu stymulujących innowacyjność szczególnie w obszarze rozwoju innowacji ukierunkowanych na potrzeby miast i ich mieszkańców
 • Przedstawiciele startupów, którzy myślą o współpracy z administracją publiczną, samorządami, spółkami komunalnymi, innymi miejskimi spółkami celowymi – adresującymi swój produkt zarówno na rynek b2b, b2b oraz b2g
 • Osoby decyzyjne i specjaliści hubów innowacji, akceleratorów, instytucji innowacyjnych, coworkingów, etc.
 • Innowatorzy, eksperci, zapaleńcy nowych biznesów i aniołowie biznesu

Dlaczego warto?
 • Ekspercka wiedza (merytoryczne wystąpienia, realne i praktyczne "case studies" - historie przygniatających sukcesów i spektakularnych porażek)
 • Przekrojowa ekspertyza (uchwycone różne optyki i konteksty dot. trendów i przyszłości organizacji)
 • Społeczność innowatorów (także online'owa - kliknij i dołącz do niej!)
 • Networking (fachowcy od innowacji, decydenci, tzw. influencerzy, przedsiębiorcy i rozpoznawalne osobistości sceny biznesu i innowacji)
 • Brak opłaty za udział: spotkania w ramach projektu "Connect & Scale up" są współfinansowane ze środków publicznych

Organizator?
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przydatne linki?

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Connect & Scale up współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II pt.: ”Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”.

Rejestrując się na wydarzenie akceptujesz Klazulę Informacyjną: http://bit.ly/klauzula_CaSU

Proudly Supported By

The event is over

Hosted by

PARP Connect & Scale up

Program "Connect & Scale up" poprawia jakość polskich innowacji poprzez łączenie liderów i ekspertów.

Booths

Connect & Scale up PARP

Connect & Scale up PARP

Merytoryczne spotkania i warsztaty dla liderów innowacji