Skip to content

Hur ser en klimatsmart ekonomi ut och hur når vi dit?

to
163 people attended
Hur ser en klimatsmart ekonomi ut och hur når vi dit?

Klimatriksdagen bjuder in till ett helt digitalt seminarium där vi söker svar på frågor om hur en klimatsmart och hållbar ekonomi ser ut, hur vi tar oss dit och på ett sätt så inte vissa regioner, branscher och redan utsatta personer får betala priset. Vi ska också prata om hur Corona-krisens omställning kan ge oss vägledning.

Lördagen den 18e april, klockan 12.00-13.30. Kom i god tid för att inte missa något, det digitala mötesrummet öppnar 11.30. Antalet platser obegränsat.

Hur går det till? Enkelt. Skaffa en biljett med knappen här intill. Beskriv gärna er själva i frågorna som följer. Det ökar chansen för att andra blir intresserade och kontakt. När det är dags för seminariet ansluter ni, och så kommer moderatorn att leda seminariet precis som vanligt. Ni kan via chat applådera, ställa frågor eller ge annan återkoppling från "rummet". På slutet ett traditionellt mingel där ni kan träffa folk som deltagit, inte helt olikt de ni skulle träffat om ni varit på ett fysiskt möte. Även talare och organisatörer deltar i detta. Detta är ny teknik - vi ber er ha förståelse om något kan fallera.

På programmet

 • Om miljömålen som saknas på global nivå –
  Jonas Allerup, Klimatanalytiker, Naturvårdsverket

 • Om marknadsmekanismer när utsläppen måste minska –
  Thomas Franzen, Dr i Nationalekonomi, fd vice Riksbanskchef

 • Om hur marknaden behöver ersättas med en ekonomi som utgår från planetens gränser –
  Anders Wijkman, ordf Rome Club, fd ordf Miljömålsberedningen

 • Om koldioxidtullar och utsläppsrätter –
  Magnus Nilsson, Miljökonsult, debattör 

 • Panelsamtal med första gruppen talare

 • Om stöd i klimatomställningen när olika regioner och branscher drabbas särskilt hårt –
  Sophie Nachemson-Ekwall, Forskare, Handelshögskolan Sthlm, Center for Research on Sustainable Market

 • Coronakrisen och klimatkrisen – Vad kan vi lära oss? –
  Annika Carlson Kanayama, Forskare KTH Strategisk hållbarhet, fd forskningschef på FOI.

 • Panelsamtal med den andra gruppen talare

Moderator: Catarina Rolfsdotter

Vi avslutar med ett mingel, där vi kan knyta kontakt med intressanta människor som deltagit i webinaret. Digitalt - så ni får stå för eget fika. 😃

Klimatrörelsens checklista för den klimatpolitiska handlingsplanen, 15/3/2019:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/190315_-_klimatrorelsens_checklista_for_den_klimatpolitiska_handlingsplanen.pdf

Målet nettonollutsläpp 2030 behöver antas snarast möjligt. Checklistan innehåller klimatrörelsens förslag till åtgärder mars 2019. Nu skriver Klimatriksdagen en ny Akutplan för klimatet och denna seminar ska bidra till åtgärdsförslagen.

The event is over

Hosted by

Klimatriksdagen

Share on